Skip to main content
Bez kategorii

Polska jest gotowa udzielić pomocy Kazachstanu. 12 kwietnia wysłaliśmy pismo do Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych i MSZ Kazachstanu z pytaniem o najpilniejsze potrzeby. Minęło 3 dni i nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Prezydent Republiki Kazachstan

Kasym-Żomart Tokajew

Szanowny Panie Prezydencie,

W tym roku w Kazachstanie w wyniku straszliwych powodzi ewakuowano ze swoich domów ponad 100 tys. osób. Polska jest gotowa udzielić pomocy Kazachstanowi. 12 kwietnia wysłaliśmy pismo do Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Kazachstanu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kazachstanu z pytaniem, jaka pomoc jest potrzebna w związku z powodziami –

 1. rzeczowa (koce, namioty, środki czystości itp.),
 2. rzeczowa medyczna (środki medyczne),
 3. lekarsko-pielęgniarska (zespół medyczny)
 4. inna.

Minęło 3 dni i nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska koordynuje polską pomoc dla Kazachstanu. 9 kwietnia 2024 roku zwróciliśmy się do Premiera RP Donalda Tuska z prośbą o udzielenie pomocy Kazachstanowi. 12 kwietnia otrzymaliśmy odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W liście proszą o informację, jakiej pomocy potrzebują ofiary powodzi w Kazachstanie.

Zwróciliśmy się do obywateli, organizacji pozarządowych, organów państwowych, Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych i agencji rządowych Kazachstanu – z prośbą o informację, jakiej pomocy potrzebujecie.

List z Kancelarii Premiera Rzeczypospolitej Polskiej:

„W związku z sytuacją powodziową w Kazachstanie i pismem przekazanym przez Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska do Prezesa Rady Ministrów uprzejmie informuję, że w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów funkcjonuje Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej (ZPHM), złożony z lekarzy, pielęgniarzy i ratowników medycznych, którego ustawowym zadaniem jest niesienie pomocy medycznej osobom będącym w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Oceny sytuacji i zasadności udzielenia pomocy przez ZPHM dokonuje Szef ZPHM, natomiast ZPHM jest dysponowany do działań decyzją Prezesa Rady Ministrów.

W celu ewentualnego przygotowania i uruchomienia pomocy ZPHM dla osób zagrożonych powodzią w Kazachstanie potrzebujemy jak najbardziej dokładnych informacji, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna:

 1. rzeczowa (koce, namioty, środki czystości itp.),
 2. rzeczowa medyczna (środki medyczne),
 3. lekarsko-pielęgniarska (zespół medyczny)
 4. inna.

Prosimy też o informację, w jakim regionie Kazachstanu pomoc ZPHM byłaby najbardziej potrzebna.”

Prosimy napisać do nas jak Polska może pomóc Kazachstanowi.

Do wiadomości:

 1. MSN Kazachstanu
 2. MSZ Kazachstanu
 3. Ambasada Kazachstanu w Polsce

Z poważaniem,

Balli Marzec

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Kazachska

mail: [email protected]

WhatsApp +48 605 039 973

Balli Marzec

Leave a Reply